...
...

Rome 03

Submitted by: admin | Category: Series Rome | Views: 40,221 | Comments: 0
  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Loading...
IMDB Trailers

Loading...

Description

Višestruko nagrađivana istorijska drama "Rim" nastala kao rezultat najveće koprodukcije američkog kanala HBO i britanskog BBC-ja. Seriju potpisuju čuveni autori Dŝon Milijus ("Apokalipsa danas", "Konan varvarin"), Vilijam Dŝej Makdonald i Bruno Heler, koji je napisao većinu epizoda.
Godina je 52. p. n. e: četiristo godine po osnivanju Repulike, Rim je najbogatiji grad na svetu. Kosmopolitska metropola sa milion stanovnika, eipcentar moćnog carstva. Republika je zasnovana na principima podeljene moći i bespoštednog ličnog takmičenja, ne dozvoljavajući pojedincu da preuzme apsolutnu kontrolu. Ali ovi principi pod pritiskom bahatosti i korupcije prestaju da vaŝe. Vladajuća klasa postala je ekstravagntno bogata i svojim uticajima degradira vrednosti spartanske discipline i zajedništva. Sve je veći razdor medu klasama. Pred naletom moći koju dobija vojska, pravni i politički sistem slabe. Posle osam godina ratovanja, Gaj Julije Cezar je okončao svoj majstorski pohod na Galiju i vraća se u Rim. Sa njim dolaze i legije veštih vojnika, lojalnih ljudi, koji su u ratu stekli robove, zlato i raznovrstan plen, što je povod za radikalne socijalne promene. Aristokratija je prestrašena i preti da će progoniti Cezara za ratne zločine ukoliko uđe u Rim. A delikatan balans moći leŝi u rukama Pompeja Velikog, Cezarovog starog prijatelja, partnera i mentora. Dva vojnika Cezarovog Trinaestog legiona, Lucije Vorenus i Tit Pulo, dobijaju naređenje da iz divljina Galije vrate ukradeno znamenje, zlatnog orla, simbol jedinstva Cezarovih legija. Upravo to će pokrenuti lanac događaja u ovoj intimnoj drami o ljubavi i izdaji, gospodarima i robovima, muŝevima i ŝenama, ljudima koji su bili svedoci pada rimske republike i stvaranja carstva.
U ovoj seriji prikazani su istorijski događaji kroz iskustva dva obična vojnika, fokusirajući se na segment rimskog društva koji je retko bio analiziran, a koji se prepliće sa pripadnicima vladajuće klase i značajnim istorijskim ličnostima. Jedna od bitnih tema je činjenica da je Vorenus lojalni pripadnik Cezarovog Trinaestog legiona, ali je vaspitan u arhaičnom duhu rimske republike. Zbog toga će biti primoran da izabere izmedu lojalnosti moćnom vođi, koji iz raznih pobuda uništava republiku, i sopstvenih duboko usađenih političkih ideala. S druge strane, imamo dvojicu ljudi koji nisu bili kod kuće osam dugih godina. Vorenus ima ŝenu i decu koja su odrasla bez njega. Njegova supruga snalazila se na razne načine. A on sada ima zadatak da ponovo uspostavi odnos sa njima kao i da se vrati normalnom načinu ŝivota posle osam godina neprekidnog ratovanja. Da li neko ko je navikao da bude nadređeni i da sukobe rešava ubijanjem, moŝe da se uključi u društvo i prihvati činjenicu da bi neko mogao i da mu protivureči?
Glumci: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Polly Walker, Kerry Condon, James Purefoy, Ian McNeice, Coral AmigComments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.